Regulamin organizacji przestępczych


Typy organizacji:

⬤ - Niezorganizowana grupa przestępcza.

⬤ - Gang.

⬤ - Kartel.

⬤ - Mafia.


Niezorganizowanej grupie przestępczej nie przysługują żadne benefity, o benefitach pozostałych organizacji zostaje powiadomiony szef grupy w momencie otrzymania danego typu organizacji przestępczej.Awanse organizacji:

Niezorganizowana grupa przestępcza:

Bez podania - przyznawana automatycznie każdej grupie, która chce odgrywać CrimeRP.


Gang:

Aby awansować na gang należy złożyć podanie na organizacje przestępcza, jeśli podanie zostanie akceptowane, automatycznie Niezorganizowana grupa przestępcza awansuje na gang.


Kartel:

Aby otrzymać przywileje kartelów należy wykazać się jako gang, przy awansie na kartel głównym wymogiem jest umiejętność kontroli narkotykwów, handel nimi jak i rozprowadzanie licencji. Gang, który pokaże wysoki poziom RP oraz spełni poprzednie wymogi awansuje na kartel


Mafia:

Mafia to najbardziej elitarna jednostka przestępcza, aby otrzymać to miano należy wykazać wysoki poziom RP całej ekipy, na mafie można awansować z kartelu jak i z gangu, ważne jest aby organizacja awansująca pasowałą do motyów Mafii, ubiór, zachowanie jak i charakter organizacji musi być już przygotowany pod bycie Mafią.1. Informacje ogólne

1.1 Niezorganizowana grupa przestępcza może liczyć maksymalnie 4 osoby.

1.2 Pozostałe grupy przestępcze nie mają ograniczeń odnośnie maksymalnej liczby członków, jednak do jednej akcji mogą wykorzystać maksymalnie 8 członków.

1.3 Opiekun organizacji zastrzega sobie prawo do "rozbicia" danej organizacji, gdy ta będzie bezkonkurencyjny w stosunku do innych organizacji jeśli chodzi o liczbę członków.

1.4 Zabrania się przekazywania szefa organizacji na swoją drugą postać lub zrzekania się go dla osoby, która wcześniej nie brała udziału w danym projekcie

1.5 Lider organizacji przestępczej bierze pełną odpowiedzialność za wszystkich członków wchodzących w skład projektu.

1.6 Jeden gracz może być tylko w jednej organizacji, nie zależne jest to od liczby postaci.

1.7 Zakazane jest ingerowanie w domy innych organizacji bez konkretnego powodu RP.

1.8 Wszelkie nieuzasadnione ataki na policję, będą podchodzić pod FailRP całego gangu.

1.9 Zatrzymanie drogowowe oraz chęć pozyskania broni policjanta nie jest wystarczającym powodem do ataku funckjonariusza policji.

1.10 Napaści mające na celu tylko i wyłącznie rabunek danej osoby będą traktowane jako LootRP.

1.11 W przypadku kiedy lider organizacji przestępczej nie może pełnić swojego stanowiska, a nie został wyznaczony vLider - organizacja zostaje usunięta.

1.12 Lider organizacji przestępczej w przypadku dożywotniego wyroku skazującego bądź CK nie ma możliwości powrócić na to samo stanowisko na innej postaci.

2. Interakcje z innymi organizacjami.

2.1 Wszelkie sojusze organizacji powinny być uzasadnione oraz mają zostać zgłoszone opiekunowi organizacji.

2.2 Organizacje mogą prowadzić ze sobą wojny, mają one być jednak odpowiednio uzasadnione oraz zgłoszone opiekunowi organizacji.

2.3 Organizacje mogą mieć maksymalnie jeden sojusz z innym gangiem.

2.4 Organizacje mogą zawrzeć pomiędzy sobą zawieszenie broni, jednak nie pozwala to im na wspólne działania.

2.5 Wojny organizacji nie powinny ingerować w niewinnych obywateli jak i służby porządkowe.

2.6 Podczas wojny organizacje mają respektować immersyjne "zielone strefy".

2.7 Wojna organizacji nie jest powodem do łamania regulaminu, każdy atak gangowy musi zostać podparty odpowiednim powodem IC jak i inicjacją akcji.

2.8 Wojny gangów odbywają się poza terenem Los Santos.

2.9 Bezpodstawne strzelaniny oraz szukanie zaczepki u funkcjonariuszy PD będzie karane.

2.10 Zabrania się bliższych kontaktów członka gangu z jednostkami LSPD w tym próby przekupstwa, próby sprzedaży informacji, próby sprzedaży członków gangu w zamian za gratyfikację.

2.11 Każda "wtyka" w EMS,LSC musi zostać uzgodniona z opiekunem organizacji.

2.12 Typowe "lootrp" na frakcjach oraz przeciwnych organizacjach będzie odpowiednio nagradzane.

2.13 Bezpodstawne, celowe wjeżdżanie w pojazdy frakcji/innych organizacji będzie karane.

2.14 Wykonywanie trwałego uszczerbku na zdrowiu członka przeciwnej organizacji musi zostać skonsultowane.

3. Inne.

3.1 Gangowe sprzedaże narkotyków są ziemią święta dla organizacji, nie wolno tam prowadzić wojen jak i agresywnych działań w stosunku do innych organizacji.

3.2 Zbiórki, przeróbki oraz pozostałe miejsca związane z narkotykami zezwalają na agresywne RP, jednak należy pamiętać o zasadzie szanowania życia.

3.3 Szukanie luk w regulaminie ‘na siłę’ będzie nagradzane surowymi konsekwencjami.

3.4 Zakazuje się wracania do akcji po tym jak odrodziliśmy się w szpitalu, naciąganie tego punktu będzie niosło za sobą konsekwencje.

3.5 Zakazuje się wracania do akcji po tym jak odrodziliśmy się w szpitalu, naciąganie tego punktu będzie niosło za sobą konsekwencje.

3.6 Przynależność do frakcji oraz organizacji przestępczej musi zostać skonsultowana z administracją.

3.7 Zakaz przenoszenia informacji OOC takich jak (ksywki, konflikty, kontakty, znajomości OOC, miejsca narko) do gry IC.

3.8 Gra członka organizacji to nie tylko masa przekleństw, rzucanie się do każdego, strzelaniny, bójki i nienawiść do policji. Postarajcie się wczuć w ten klimat. Nielegalne interesy, korupcja, kradzieże i napaści, przemyty i wiele, wiele innych, ogranicza was tylko wyobraźnia.

3.9 Jeżeli na początku decydujecie się odgrywać np. 25latka to dobrze by było, byście spróbowali odzwierciedlić wiek postaci sposobem w jaki ja kreujecie. Często zdarza się tak, ze nawet i postacie które mają przeciętnie po 30-35lat rozmawiają jak osoby nieletnie.

3.10 Nagminne łamanie regulaminu przez członków organizacji będzie skutkować usunięciem organizacji.


 Administracja ConceptRP zastrzega sobie wszelkie prawa do powyższego regulaminu i zabrania kopiowania go.